Jabatan Pembangunan, Kampus Kesihatan

Unit Kejuruteraan Mekatronik

En. Maizatulakman Omar
Penolong Jurutera Mekatronik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672270
En. Mohd Rokman Mat Nasir
Juruteknik Mekatronik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672214
En. Saifful Azhan Semail
Juruteknik Mekatronik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672272
En. Kamaruzaman Ibrahim
Juruteknik Mekatronik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672272
Y.M. Tuan Mohd. Khushariman Tuan Abdul Manaf
Juruteknik Mekatronik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672272
En. Nasaruddin Idris
Juruteknik Mekatronik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672272

© 2022 Jabatan Pembangunan & Pengurusan Aset USM

Jabatan Pembangunan & Pengurusan Aset, Kampus Kesihatan, Universiti Sains Malaysia, 16150 Kubang Kerian, Kelantan Malaysia.

 myegbw  kpm kk