Jabatan Pembangunan, Kampus Kesihatan

Unit Kejuruteraan Elektrik

En. Khir Nazry Abdul Malik
Penolong Jurutera Elektrik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672250
En. Hussain Mohamad
Penjaga Jentera Elektrik Kanan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672252
En. Mohd Nasir Yusoff
Juruteknik Kanan Elektrik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672252
Y.M. Tengku Rezuan Tengku. Abdul Halim
Juruteknik Elektrik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672245
En. Khairulrija Othman
Juruteknik Elektrik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672250
En. Ahamad Kahar bin Mat
Penjaga Jentera Elektrik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672252
En. Ab Rashid Zakaria
Pekerja Awam
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672253
En. Wan Rohaizat Wan Ishak
Pekerja Awam
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672253
En. Noor Husde Mohammed Nor
Pekerja Awam
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672253
En. Kharusi Sakiring Mustapha
Pekerja Awam
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 09 7672250
En. Azmazran Mustafa
Penjaga Jentera Elektrik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 097672252
En. Mohd Asyraf Nor Azmi
Penolong Jurutera JA29
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 097672245
En. Mohammad Zaki Mohamad
Penolong Jurutera JA29
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 097672245
Phone: 09-7672245
Phone: 09-7672252
Phone: 09-7672245
En. Mohd Hazimi Hassan
Penjaga Jentera

Phone: 09-7672252
Phone: 09-7672245
En. Musleyadi Musa
Penjaga Jentera

Phone: 09-7672245
En. Rahimi Fikri Mohammad
Pembantu Kemahiran

Phone: 09-7672245

© 2022 Jabatan Pembangunan & Pengurusan Aset USM

Jabatan Pembangunan & Pengurusan Aset, Kampus Kesihatan, Universiti Sains Malaysia, 16150 Kubang Kerian, Kelantan Malaysia.

 myegbw  kpm kk